Digna emprendeu rumbo a Suíza en tren, en 1970, cun contrato de traballo como cociñeira. A súa vivencia foi moi triste, xa que ela e o seu home, José Antonio Teijeiro, emigraron no Nadal e deixando aquí unha filla. Á súa chegada á estación esperábaos unha española, que os acompañou ao lugar onde ían vivir.
Como anécdota, Digna conta que para ela e o seu home preparaba a comida ao xeito de aquí, e cando o seu xefe a comía quedaba encantado. Digna garda moi boas lembranzas daquela época. O día do seu aniversario, o 9 de febreiro, cando levaban alí só dous meses, os seus compañeiros fixéronlle un agasallo, e Digna emocionouse moito con aquel detalle, porque aquí nunca lle fixeran nada igual.

O seu segundo fillo naceu en Suíza, o que foi tamén algo novo para Digna. Debido a problemas con outros embarazos, tiveron que facerlle unha ecografía, e o seu home puido estar presente no parto, algo que en España era inviable. Coa filla que vivía aquí comunicábase ao principio por carta, e despois por teléfono. Unha vez ao mes chamábana a unha tenda para falaren con ela, xa que aínda non había teléfonos nas casas.

Carta de recomendación
Contrato de traballo
Visita ao museo de Zurich
Celebración de fin de ano
De paseo co seu home