Participaron no encontro, a profesora Mª Rocío Pena Pena e os alumnos de 3º da ESO Daniel Garíca Alonso-Villaverde, Noelia Amenedo Montenegro, Ana María López Fernández, Diego Otero Martínez, Francisco Romaus Rodríguez, Martín Castro Fernández, Diego Varela Piñeiro, Raquel Toimil Vilar, Anxo Garrote Espantoso, Lixia Saavedra Yáñez, Nerea Fernández García, Fátima Díaz del Río Molins, Rocío Auce Guerrero, María Elena Martínez Mosquera, Sofía María Peña Martínez, Saúl Leiva Santarén, Pablo Vascós Gómez, María Fernández Alcamud, Jaime Roade Conejo, Miriam Cartelle Fernández, Alejandro Feal García, Alba García Tabeayo, Miriam Giraldo Herrera y Daniel García Tabeayo.

 

Fotografías do encontro: