Participaron no segundo encontro, a profesora Lidia Garrido e os alumnos de 2º da ESO Noemí Uribe Matros, Álvaro Cidre Fuentes, Iván Pereiro Ayuda, Kevin García Fontán, Alejandro Diéguez Suárez, Marcos Maya García, Laura Castro Cancela, María Vázquez Méndez, Iago A. Boullosa Pereira, Joaquín Justo Izquierdo, Juan Carlos Blanco Leiro, Diana Corredoira Pintos, Sarai Loureiro Carrera, Martín Vázquez Salgado, Bruno González López e Yago Ucha Curra.

 

 

 

Fotografías do encontro: