Con este material Afundación dalle un soporte académico á acción interxeracional que poñemos a disposición do alumnado, do profesorado e das persoas maiores que participan achegando a súa experiencia.

• Identificamos os vínculos deste proxecto co currículo de secundaria e bacharelato.
• Ofrecemos o relato das diferentes etapas do fenómeno: América e as razóns históricas da emigración galega, o problema dos foros e a desamortización no século XIX, a emigración da guerra e o exilio, a emigración na segunda metade do século XX, e o fenómeno da emigración e a inmigración na actualidade
• Completamos esta visión cunha relación de bibliografía, documentais recursos online sobre a emigración.
• Achegamos aos centros educativos a exposición fotográfica “Nós tamén fomos emigrantes”.