Háblame de la emigración

IES Xunqueira I. Pontevedra

Participaron nos encontros os alumnos:

NOEMÍ URIBE MATROS
ÁLVARO CIDRE FUENTES
IVÁN PEREIRO AYUDA
KEVIN GARCÍA FONTÁN
ALEJANDRO DIÉGUEZ SUÁREZ
MARCOS MAYA GARCÍA
LAURA CASTRO CANCELA
MARIÑA VÁZQUEZ MÉNDEZ
IAGO A. BOULLOSA PEREIRA
JOAQUÍN JUSTO IZQUIERDO
JUAN CARLOS BLANCO LEIRO
DIANA CORREDOIRA PINTOS
SARAI LOUREIRO CARRERA
MARTÍN VÁZQUEZ SALGADO
BRUNO GONZÁLEZ LÓPEZ
YAGO UCHA CURRA