Colaboradores

Este proxecto é posible grazas á xenerosidade de todas persoas maiores socias dos Centros de Afundación que comparten a súa experiencia vital na emigración co alumnado; grazas tamén ao compromiso dos IES que se involucran neste proxecto e da súa comunidade educativa: profesorado e alumnos e alumnas que participan nos diálogos coas persoas maiores e no relato das historias da emigración das súas familias.

Consulta as historias de vida facendo clic nos diferentes centros.