Participaron no segundo encontro os alumnos de 2º da ESO: Ana Siso Gómez, Alba Sandar Casal, Uxía Cavero Sancosmed, Clara de Castro Leira, Sara Buján Souto, Ana Abelleira Amigo, Marta Maira Barreiro, Yago Atadell Martínez, José Luis Aira Bande, Lydia Rodríguez Nogueira, Paula López Rivas, Paula García Fraga, Javier Jacob Sánchez, María José Rodríguez Carrillo, Ángela Mundiña Flores, Andrea Puente Vázquez, Daniel Liz Paredes, Carmen Victoria González Fernández, Paula Castaño Pérez, Sabela Leirado Seijas, Cristian Rodríguez Ferreiro, Nuria Castiñeoira,Paula Ramil López e Nuria González Ríos.